Vreme

Turizem v občini Sevnica

Predstavitev TZOS

tzos

tzos
Zveza je bila ustanovljena leta 2003, na pobudo društva Zagon, njen prvi predsednik je bil nekaj mesecev Zoran Cvar. Naprej do leta 2007 pa vodenje prevzame podpredsednik Zdravko Remar.

Turistična zveza občine Sevnica, združuje 9. društev, ki imajo v svojem programu za prednostno nalogo razvoj in pospeševanje turizma na svojem območju. Sama zveza skrbi za nadgradnjo povezovanja s sorodnimi institucijami v Posavskem prostoru in na državnem nivoju.

Osnovno poslanstvo, skrb za razvoj in pospeševanje turizma, zveza uresničuje na večjih nivojih. Eno so enkratni projekti kot, so "Muzejska lokomotiva", "Pletenje vrb", "Tečaji lokalnih turističnih vodnikov", "Srečanje lokalnih tiskanih medijev 2005", "Poleti nad Sevnico" in sodelovanje pri prireditvah, ki jih organizirajo društva člani Zveze.

Drugo pa so trajnostne temeljne naloge zveze. Ponosni smo na popolnoma na novo postavljen sistem za Občinsko ocenjevanje središč krajevnih skupnosti in ostalih krajev ter ocenjevanje šol v Občini. Rezultati tega ocenjevanja so pomembni za nominacijo v projekt TZS "Moja dežela lepa in gostoljubna", v katerega se vključujemo s Posavskimi turističnimi zvezami. Največji rezultat tega je Leskovec nad Šentjanžem, ki nosi naslov "Najlepša hribovska vas v SLO 2005" in v letu 2006 vasi Razbor in Pijavice, kateri sta osvojili drugo mesto v SLO, vsaka v svoji kategoriji. Velik dolgoročni projekt so "Grajske novice", časopis, ki ga je TZOS z glavnim urednikom Stankom Lazarjem uspešno postavila v Posavski medijski prostor. V smeri izobraževanja in krepitve samozavesti o turističnih danostih našega območja TZOS s svojimi društvi že tretje leto organizira zanimiva poučna predavanja v različnih krajih po Občini. Na predavanja se vabi vsa gospodinjstva KS, kjer se predavanje organizira. Zveza poskuša preko KS spodbuditi k izdajanju zloženk o lokalnih zanimivostih in ponudbi. Podpiramo postavitve opisnih tabel ob turističnih zanimivostih. Poudarjamo pomen hranjenja etnološke dediščine in kulinarične kultura našega območja.

 

Turistična zveza občine Sevnica

Prešernova 1
SI- 8290 Sevnica
www.turizem-sevnica.sitzos

Galerija

DSCN2238.jpg