Vreme

Turizem v občini Sevnica

Komisija TZOS ocenila krajevne skupnosti občine Sevnica

DSC 1618

DSC 1618
V juniju se je v sklopu projekta Turistične zveze Slovenije Moja dežela lepa in gostoljubna na obhod odpravila štiričlanska komisija Turistične zveze občine Sevnica, ki so jo sestavljali Staša Mestrič, Staša Jazbec, Urban Culetto in Annemarie Culetto.

Po že utečenih smernicah in kriterijih so člani ocenili krajevne skupnosti v občini Sevnica. Natančnejša poročila, kritike, pobude in predloge bodo prejeli predsedniki krajevnih skupnosti, na tem mestu bi želeli podati  le nekaj splošnih vtisov in opažanj.
Komisija je ugotovila, da je splošna urejenost krajevnih skupnosti sicer solidna, da je v vsaki moč opaziti prizadevanja in zgledno delo posameznikov in tudi skupnosti, predvsem hribovske vasi in zaselki pri tem pozitivno izstopajo. Primanjkljaj je opaziti predvsem na javnih površinah, ki na več mestih po občini niso bile pokošene in urejene. Predlagamo, da se pri izbiri barve fasade upošteva okolje, v katerem stoji hiša in da se izbira svetle, pastelne in zemeljske tone, saj žive barve ne sodijo v naš kulturni in naravni prostor. Pri ocenjevanju sta v ospredju tudi ocenjevanje ravnanja z odpadki, pri čemer se po občini pojavljajo primeri dobrih praks, ko so tudi zbiralni otoki lepo ocvetličeni in urejeni, medtem ko na nekaterih mestih ti ostajajo neurejeni in razmetani. Več pozornosti bi bilo potrebno nameniti skrbi za ekološke otoke. Apeliramo na ocvetličevanje gredic, pri čemer naj se izbirajo avtohtone sorte cvetja, grmovja in dreves. Izogibati se velja predvsem cipresovkam, ki niso primerne za naš naravni prostor. Primerno jih, tudi za žive meje, lahko nadomestite na primer z gabrom. Predvsem pa gre pri tem upoštevati reklo 'manj je več'.
Zdi se, da se skozi urejenost in celostno podobo krajev kaže, kje so ljudje med seboj povezani ter vzajemno sobivajo in kje so usmerjeni bolj sami vase. Želeli bi si, da bi, kakor pred leti, tudi po krajevnih skupnosti zavel svež vetrič in da bi svojo lepoto znali pokazati tudi skozi urejenost, kot smo/ste to že storili. Za pomoč, nasvete in pobude smo vam na voljo tudi pri Turistični zvezi občine Sevnica, saj si želimo, da bi katerega od naših krajev naslednje leto lahko prepoznali kot vrednega predloga za ocenjevanje naprej. Potencialov je namreč kar nekaj.
Na podlagi napisanega, so se člani občinske komisije odločili, da naprej za regijsko ocenjevanje predlagajo Šentjanž, v kategoriji izletniških krajev, in Sevnico, v kategoriji manjših mest. Regijska komisija je ocenjevala v četrtek, 4. 7. Sevnica je zasedla prvo mesto, Šentjanž četrto.
Vir: TZOS
Foto: Urban Culetto

Turistična zveza občine Sevnica

Prešernova 1
SI- 8290 Sevnica
www.turizem-sevnica.sitzos

Galerija

DSCN2198.jpg