Vreme

Turizem v občini Sevnica

Komisija TZOS obšla krajevne skupnosti občine Sevnica

01

01
V prvi polovici junija se je v sklopu projekta Turistične zveze Slovenije Moja dežela lepa in gostoljubna na obhod odpravila štiričlanska komisija Turistične zveze občine Sevnica, ki so jo sestavljale Marta Kralj, Staša Jazbec, Viktorija Tratar in Annemarie Culetto.

Po že utečenih smernicah in kriterijih so članice ocenile krajevne skupnosti v občini Sevnica. Natančnejša poročila, kritike, pobude in predloge bodo prejeli predsedniki krajevnih skupnosti, na tem mestu bi želeli podati le nekaj splošnih vtisov in opažanj. Komisija je ugotovila, da je splošna urejenost krajevnih skupnosti sicer solidna, da je v vsaki moč opaziti prizadevanja in zgledno delo posameznikov in tudi skupnosti, pri čemer posebej izstopajo nekatera hribovska naselja, predvsem, pohvalno, že nagrajeni Škovec, da pa večina naselij v svoji celostni zunanji podobi, žal, stagnira. Primanjkljaj je opaziti predvsem na javnih površinah, ki na več mestih po občini niso bile pokošene in urejene. Opazili smo tudi, da naši predlogi na nekaterih mestih še niso bili upoštevani. Predlagamo, da se pri izbiri barve fasade upošteva okolje, v katerem stoji hiša in da se izbira svetle, pastelne in zemeljske tone, saj žive barve ne sodijo v naš kulturni in naravni prostor. Pri ocenjevanju sta v ospredju tudi opazovanje ravnanja z odpadki, pri čemer se po občini pojavljajo primeri dobrih praks, ko so tudi zbiralni otoki lepo ocvetličeni in urejeni, medtem ko na nekaterih mestih ti ostajajo neurejeni in razmetani. Apeliramo na ocvetličevanje gredic, pri čemer naj se izbirajo avtohtone sorte cvetja, grmovji in dreves. Izogibati se velja predvsem cipresovkam, ki primerne za naš naravni prostor. Primerno jih, tudi za žive meje, lahko nadomestite na primer z gabrom. Predvsem pa gre pri tem upoštevati reklo 'manj je več'. Zdi se, da se skozi urejenost in celostno podobo krajev kaže, kje so ljudje med seboj povezani ter vzajemno sobivajo in kje so usmerjeni bolj sami vase.
Na podlagi napisanega, so se članice občinske komisije odločile, da naprej za regijsko ocenjevanje predlagajo Krmelj, v kategoriji izletniških krajev, in Sevnico, ki bo ocenjevana v kategoriji manjših mest. Želeli bi si, da bi, kakor pred leti, tudi po krajevnih skupnosti zavel svež vetrič in da bi svojo lepoto znali pokazati tudi skozi urejenost, kot smo/ste to že storili. Za pomoč, nasvete in pobude smo vam na voljo tudi pri Turistični zvezi občine Sevnica, saj si želimo, da bi katerega od naših krajev naslednje leto lahko prepoznali kot vrednega predloga za ocenjevanje naprej. Potencialov je namreč kar nekaj, manjka le še nekaj dobre volje. Regijska komisija bo kraje ocenjevala v tednu od 16. do 20. junija.

 

Turistična zveza občine Sevnica

Prešernova 1
SI- 8290 Sevnica
www.turizem-sevnica.sitzos

Galerija

12.jpg